SERVICII

În proiectele industriale compelxe, unul din factorii cheie de reușită este capabilitatea beneficiarului, de a achiziționa la timp echipamentele industriale necesare si
Realizăm la cheie aplicații industriale complexe, în baza caietelor de sarcini tehnice primite de la beneficiari sau a studiilor de fezabilitate proprii